Jak dokonać zwrotu?

1) Zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo zwrócić towar zakupiony w sklepie sklep.streskiler.pl do 14 dni od otrzymania przesyłki.

2) Do zwrotu przyjmujemy jedynie czyste, nieużywane i nieuszkodzone towary. Produkt należy odesłać w sztywnym kartonie (nie w kopercie) na swój koszt kurierem lub paczką pocztową wraz z oryginalnie przymocowaną kartonikową etykietą, wszelkimi akcesoriami w paczce, a także wypełnionym FORMULARZEM ZWROTU i oryginałem dokumentu zakupu.

3) Aby zwrócić towar należy wysłać go na adres:

MAGDALENA GRZESZYK
ul. Łokuciewskiego 2/34
01-470 Warszawa

UWAGA: POD TEN ADRES NIE MA MOŻLIWOŚCI DOSTARCZENIA ZWROTU OSOBIŚCIE.

4) W razie niedostosowania się do jakiegokolwiek punktu Regulaminu towar natychmiast wróci do Ciebie na Twój koszt.

5) Zwrot pieniędzy zostanie zrobiony po sprawdzeniu przez nas towaru do 14 dni kalendarzowych od otrzymania paczki.

6) Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem .

Reklamacje

1) Zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo zgłosić reklamację.

2) W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną pisząc sklep@streskiler.pl lub pisemnie na adres Magdalena Grzeszyk, ul. Łokuciewskiego 2/34 01-470 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

3) Po uzgodnieniu zwrotu dostarczyć na swój koszt reklamowany towar na adres firmy.

MAGDALENA GRZESZYK
ul. Łokuciewskiego 2/34
01-470 Warszawa

4) W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Klientowi na koszt sprzedawcy, wraz ze zwrotem kosztów poniesionych przez Klienta, a wynikłymi z konieczności odesłania wadliwego towaru.

5) Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału wynikają z powodów technicznych, np. z ustawień ekranu na nośniku używanym przez klienta do składania Zamówienia, na co Sprzedający nie ma wpływu, dlatego nie mogą być przedmiotem reklamacji.

6) Wszystkie grafiki są moją pracą ręczną, „niedoskonałości” z tym związane nie podlegają więc reklamacji.

7) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.